LBank

法幣
現貨

綜合排名

24

資金持有量

--

交易對

519

24h成交額

¥32.8億

LBank 成立於2016年10月,是一家面向全球用戶的創新型數字資產交易平台,它以提供專業的資產管理方案爲宗旨。LBank 的核心團隊成員是來自不同領域的優秀人才,他們中有的人是交易經驗豐富的私募投顧,有的人是區塊鏈技術研究者,還有的人是密碼學專家。LBank團隊致力於將其打造成一個專業的數字資產綜合服務平台,以便於爲用戶的資產安全和交易體驗保駕護航。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
211 AIF/USDT 0.8914 ¥6.5607 0% 8.91萬
212 AITECH/USDT 0.02055 ¥0.1512480000000000 +2.14% 4.6萬
213 ALLIN/USDT 0.667 ¥4.9091 +0.15% 5.64萬
214 APT/USDT 5.6351 ¥41.4743 +5.88% 28.26萬
215 ARB/USDT 0.8175 ¥6.0168 +0.69% 69.4萬
216 ARKM/USDT 0.3593 ¥2.6444 +0.93% 5.88萬
217 ARTR/USDT 0.002953 ¥0.0217340800000000 -0.44% 6.13萬
218 ASPC/USDT 0.000301 ¥0.0022153600000000 +0.33% 4.09萬
219 ATOZ/USDT 0.053725 ¥0.3954160000000001 -1.71% 7.81萬
220 AUC/USDT 0.6035 ¥4.4418 +0.23% 44.15萬
221 AVR/USDT 0.113377 ¥0.8344547200000001 -6.76% 7311
222 BANUS/USDT 0.01074 ¥0.0790464000000000 +1.42% 1.9萬
223 BEAI/USDT 5.52341 ¥40.6523 -0.39% 14.05萬
224 BEEL/USDT 631.50995 ¥4,647.91 +7.61% 3579.55萬
225 BEN/USDT 0 ¥0.0000001593440000 +5.4% 6.04萬
226 BIBL/USDT 1.4975 ¥11.0216 -0.68% 14.9萬
227 BIG/USDT 4.0E-6 ¥0.0000294768000000 0% 3
228 BIO/USDT 0.0093 ¥0.0684480000000000 +2.2% 2.78萬
229 BISKIT/USDT 0.073 ¥0.5372800000000000 +0.41% 1.31萬
230 BITCOIN/USDT 0.07357 ¥0.5414752000000000 -3.96% 55.81萬
231 BKPT/USDT 0.004952 ¥0.0364467200000000 +2.53% 2392
232 BLID/USDT 0.007463 ¥0.0549276800000000 +0.01% 3.21萬
233 BLOVELY/USDT 0 ¥0.0000000080224000 -0.91% 3.14萬
234 BLUESPARROW/USDT 0.0352 ¥0.2590720000000000 -0.85% 4.52萬
235 BLUR/USDT 0.1701 ¥1.2519 -1.9% 10.9萬
236 BOB1/USDT 4.0E-6 ¥0.0000301760000000 +1.23% 5.98萬
237 BOBO/USDT 0 ¥0.0000002119680000 -1.03% 23.15萬
238 BONK/USDT 0 ¥0.0000015139520000 +6.69% 10.89萬
239 BUM/USDT 0.20242 ¥1.4898 +0.93% 11.61萬
240 BURN/USDT 1.0E-5 ¥0.0000737472000000 0% 3.64萬

2023/09/26 - 外匯經紀商評分